logo de ontwarring

Gestalttherapie

Individuele therapie

Mijn basisopleiding is de Gestalttherapieopleiding.

‘Gestalt’ betekent geheel. Zoals het geheel dat meer is dan de som van de delen.
Zoals een mens meer is dan de optelsom van zijn levenservaringen, contacten en problemen.
Zoals een mens ook deel is van alle kringen waar hij zich in beweegt: gezin, familie, vrienden, werk …

Gestalttherapie heeft als doel je gewaarzijn te vergroten; het gewaarzijn van je lichaam, je gevoelens en emoties, je gedachten, het gewaarzijn van anderen en je omgeving. Naarmate deze dingen duidelijker worden en betekenis krijgen, is het mogelijk om te gaan kijken hoe je iets kan doen met dingen die onaf zijn, nieuwe contactmogelijkheden kan uitproberen, je keuzemogelijkheden kan vergroten.

Gestalttherapie is de therapie van het contact. De focus ligt niet zozeer op je problemen, maar wel op de manier waarop je ze ervaart, welke betekenis ze hebben en hoe je ermee omgaat. Hierin is er ook aandacht voor lichamelijke signalen en ervaringen, die vaak wegwijzers kunnen zijn.

Gestalttherapie gaat uit van wat er zich ‘hier en nu’ aandient, wat er op de voorgrond is.

Dat gaat over hoe jij binnenkomt, zit, praat, beweegt.

Dat gaat ook over wat er in de therapie zelf gebeurt, dingen die herkenbaar zijn vanuit andere situaties en waar we dus zinvol werk rond kunnen doen.

En soms vraagt dit om het wat meer in ‘beeld’ krijgen van de situatie: met symbolen, stenen, stoelen, …

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapievorm. Jouw beleving en gevoelens vormen de centrale invalshoek in mijn werk. Dit betekent dat we niet enkel zullen praten over jouw situatie, maar dat ik je ook zal helpen om, in een veilige omgeving, contact te maken met je eigen beleving. Je lichaam is hierbij een belangrijke graadmeter voor hoe het met jou gesteld is en wat je op dit moment nodig hebt. Ik nodig je uit om je emoties te ervaren en de zin en betekenis ervan te exploreren. Zo krijg je ten volle besef van je situatie, je behoeften en hoe je in het leven staat. Dan kan je van hieruit nieuwe ervaringen opdoen en experimenteren met andere vormen van zelfexpressie. Gaandeweg kan je oude patronen loslaten en nieuwe, creatieve manieren ontwikkelen om met je moeilijkheden om te gaan. Zo kan je opnieuw een evenwichtigere relatie met jezelf en je omgeving aangaan.

Hoe het ook loopt, jij bent diegene die mag aangeven waar jouw grenzen liggen, wat voor jou( niet) werkt, wat je wel en niet ziet zitten. Hoe duidelijker je dit kan aangeven, hoe gemakkelijker het is om dingen te zoeken en te vinden die bij jou passen, op jouw maat zijn.

Enkele thema’s die in mijn praktijk aan bod komen:
 • Grensoverschrijdend gedrag, moeilijk om kunnen met grenzen
 • Psychosomatische klachten: lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Stress, spanning, burn-out, het evenwicht zoeken tussen spanning en ontspanning
 • Depressie, suïcidale gedachten
 • Existentiële moeilijkheden, zingevingvragen, identiteitsproblemen, negatief zelfbeeld, jezelf kunnen zijn, harmonie ervaren in jezelf, je plek durven innemen in de wereld
 • Faalangst, perfectionisme, angsten overwinnen
 • Relatiemoeilijkheden (partner, gezin, werk, ...), contact- en communicatieproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Gebrek aan assertiviteit, gemis aan zelfvertrouwen en netwerk
 • Geaardheid
 • Voedingsproblemen
Om jou op de best mogelijke manier te ondersteunen volg ik regelmatig bijscholingen en investeer ik in regelmatige supervisiemomenten en intervisiemomenten ook o.l.v. een psychiater.
We starten met een kennismakingsgesprek (intake). We bespreken de mogelijkheid om samen een begeleiding te starten. Hierna maken we afspraken over de frequentie hiervan; dat kan wekelijks of tweewekelijks zijn. De duur van de begeleiding kan variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Doorheen de begeleiding bouwen we regelmatig evaluatiemomenten in waarbij we de voortgang bekijken en afspraken maken over het vervolg.

Mijn benadering is individueel en afgestemd op jouw persoonlijke behoeften. Ik werk niet met vaste programma’s of procedures, maar vertrek van datgene wat voor jou hier en nu belangrijk is. De duur van de therapie is variabel en verschilt naargelang de aard van jouw vraag en mogelijkheden. Een sessie duurt gemiddeld 1 uur.
Betalingen gebeuren contant op het einde van iedere sessie.

Er wordt verwacht dat indien je niet aanwezig kan zijn op een afspraak, dat je die minimaal 24 uur op voorhand afmeldt.
Andere cliënten, die dringend nood hebben aan een gesprek, zullen je hiervoor dankbaar zijn.
Indien er niet op tijd afgemeld wordt, tenzij in geval van overmacht, zal deze sessie je in rekening gebracht worden.
Steeds meer en meer ziekenfondsen voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van psychotherapie.
Bij sommige ziekenfondsen is dit wel beperkt tot specifieke doelgroepen. Raadpleeg dus zeker uw mutualiteit.
U kan misschien ook terecht bij uw werkgever. Zij voorzien soms ook in een volledige of gedeeltelijke terugbetaling.

De Ontwarring • Evi Plasschaert • Alle rechten voorbehouden