logo de ontwarring

Groepstherapie

Groepstherapie is het volgen van therapeutische begeleiding in groep. Verschillende individuen komen samen om te kijken naar hun psychische of emotionele problemen. Meestal bestaat een therapiegroep uit 5 tot 10 groepsleden.
Soms kan er gewerkt worden rond één gemeenschappelijk thema waar elke persoon het moeilijk mee heeft. Maar ook verschillende of uiteenlopende thema"s zijn mogelijk.
Groepsleden brengen hun verhaal en hier wordt tezamen op ingegaan. Dit kan door de groepstherapeut die verdiepende vragen stelt, maar ook de anderen geven hun mening of reactie. Hierdoor ontstaat er leerrijke interactie die tot veel inzichten kan leiden.
Enkele vormen van groepstherapie zijn inzichtgevende groepstherapie, directieve groepstherapie, themagerichte groepstherapie, begeleide zelfhulpgroepen, gezinstherapie, familieopstellingen, psychodrama, groepstherapie voor kinderen, groepstherapie voor jongeren, ...

De doelstelling van groepstherapie is meestal om meer inzicht te krijgen in de achtergronden en oorzaken van jouw problemen / klachten of uitdagingen. Met dat inzicht kun je nieuw gedrag verwerven, door in de groep te oefenen. Ook kun je veel leren van jouw eigen functioneren in groepen. Het uiteindelijke doel wordt door jou zelf bepaald. Vaak willen deelnemers zichzelf vrijer voelen in het dagelijkse leven en in het contact met anderen. Groepstherapie helpt om meer in harmonie te leven met jezelf en anderen.
Groepstherapie biedt samenvattend vele voordelen:
 • Herkenning. Een voordeel van groepstherapie is dat iedereen vraagstukken kent, ook al verschillen die van elkaar. Naar elkaars problemen luisteren, doet je relativeren. Herkenning van problemen bij anderen wekt vaak als een grote bron van opluchting en vermindert het gevoel van eenzaamheid.
 • Erkenning, aanvaarding en begrip. Je ontmoet mensen die echt begrijpen waar je het over hebt. Veel deelnemers vinden steun en troost bij elkaar.
 • Bewustwording. In een therapiegroep wordt meteen zichtbaar hoe jij met anderen omgaat. Mensen nemen ook vaak een bepaalde rol aan in een groep.
 • Spiegeling. In groep wordt duidelijk hoe je in realiteit reageert en zie je jouw eigen aandeel in situaties. De groep helpt jou om te begrijpen wie je echt ben en niet wie je denkt te zijn.
 • Groepstherapie nodigt je uit je praten over het probleem. Gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet en / of genegenheid kunnen met de groep worden gedeeld.
 • Inspiratie. In de groep vind je voorbeelden hoe anders met problemen om te gaan. Je leert van anderen.
 • Hulp en heling. Vanuit feedback en contact met de andere groepsleden ontdek je gedurende de therapie patronen in jezelf en in jouw relaties met andere mensen. Het meeleven met anderen helpt om in contact te komen met je verdriet als dat diep verborgen zit. Op die manier leer je evenveel van het proces van anderen als van je eigen traject.
 • Altruïsme. Een belangrijke ontdekking in groepspsychotherapie is dat jij anderen iets waardevols te bieden hebt.
 • Experimenteren. In een groepstherapie kun je in een veilige situatie proberen om jezelf op nieuwe manieren te uiten of met anderen om te gaan. De groep wordt vaak benut als een proeftuin of testomgeving voor nieuw gedrag en intimiteit.
 • Oefenen. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden (leren praten, mening geven, irritaties uiten, leren contact te maken, etc.) vraagt het doorbreken van patronen en daarmee oefening.
 • Hoop. Het zien van verbetering bij andere groepsleden aan het einde van hun therapie draagt bij aan geloof en vertrouwen en heeft een therapeutisch effect. Dit geeft hoop voor de toekomst en biedt je houvast.

De Ontwarring • Evi Plasschaert • Alle rechten voorbehouden